บทความ

เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท

รูปภาพ
เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท
เทคโนโลยีอิงค์เจ็ท ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ Continuous Inkjet (CIJ) และDrop On Demand (DOD)Continuous Inkjet (CIJ) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปั๊มแรงดันสูง พ่นหมึกอย่างต่อเนื่อง (stream) ผ่านรูพ่นหมึก (nozzle) ขนาดเล็ก โดยมี piezoelectric crystal อยู่ภายในสร้างคลื่นความถี่สูงที่ทำให้หมึกที่ผ่านมาแยกตัวออกเป็นหยดหมึกขนาดเท่าๆ กันอย่างต่อเนื่อง (ได้สูงถึงประมาณ 165,000 หยด ต่อวินาที) หยดหมึกจะวิ่งผ่านตัวชาร์จประจุไฟฟ้า ซึ่งจะทำการชาร์จประจุ (หรือไม่ชาร์จ) ให้กับหมึกพิมพ์ตามข้อมูล (1/0) ที่สั่งงานโดยคอมพิวเตอร์ควบคุม


หลังจากนั้น หมึกพิมพ์จะวิ่งผ่านสนามไฟฟ้าอีกชุดหนึ่ง ซึ่งจะทำการเบี่ยงเบนทิศทางของหยดหมึกที่ชาร์จและไม่ได้ชาร์จประจุให้แยกออกจากกัน หมึกพิมพ์ที่ไม่ถูกชาร์จประจุ จะวิ่งลงไปยังวัสดุ ส่วนหมึกพิมพ์ที่ถูกชาร์จประจุ จะวิ่งไปยังส่วนที่เก็บหมึกเพื่อนำกลับมาใช้ต่อไปจากจำนวนหยดหมึกที่สร้างได้จำนวนมากใน 1 วินาที ทำให้เทคโนโลยี CIJ นำมาใช้ในการพิมพ์ความเร็วสูง เช่นการพิมพ์ในระบบม้วนต่อเนื่อง การอุดตันของหัวพิมพ์เกิดขึ้นน้อยเนื่องจากจะมีหมึกพิมพ์จะวิ่งผ่านรูพ่นห…

ความละเอียดของเครื่องพิมพ์

รูปภาพ
ความละเอียดของเครื่องพิมพ์


                     เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะพิมพ์ภาพออกมา โดยการพ่นหมึกเป็นจุด (Dot) เรียงตัวเป็นแถว ขนาดของ dotและช่องว่างระหว่าง dot จะทำให้เกิดเป็น resolution ยิ่ง resolution ยิ่งเยอะ ภาพที่พิมพ์ออกมาก็จะยิ่งละเอียดขึ้น แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่อาจจะมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ อย่างเช่น การซึมหมึกของวัสดุ, รูปร่างของ dot และตำแหน่งของ dot ที่พิมพ์บนวัสดุ แต่ทั้งนี้ เราต้องเข้าใจถึง resolution ของหัวพิมพ์ที่สามารถพิมพ์ออกมาได้ก่อน เพราะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบอกได้ถึงความละเอียดของเครื่องพิมพ์นั้นๆ                 สำหรับการพิมพ์งานดิจิตอล เราต้องรู้จักคำว่า Printer resolution (ความละเอียดที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์) ด้วย ผู้ผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทจะใช้คำหลายคำที่จะบอกถึงความละเอียดที่เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ 3 คำหลักๆ ได้แก่ Native resolution, Addressable resolution และ Apparent resolutionซึ่งจะหมายความแตกต่างกัน
                      Native resolution หรือ True resolution หมายถึงความละเอียดจริงที่วัดจากระยะห่างของแต่ละ nozzleในหัวพิมพ์…

LED

รูปภาพ
LED Light
Emitting Diode

แอลอีดี คืออะไร?
มนุษย์ได้ประดิษฐ์สิ่งที่ให้แสงสว่างมาตั้งแต่สมัยโบราณ ต่อมามีการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่การให้แสงสว่างที่มีความก้าวหน้าครั้งสำคัญเมื่อมีการประดิษฐ์ หลอดไฟฟ้าแบบใช้ขดลวด หลอดนีออน และหลอดฟลูออเรสเซนต์ สำหรับในยุคปัจจุบัน โลกกำลังก้าวสู่เทคโนโลยีใหม่คือ ไดโอดเรืองแสง หรือ ไดโอดเปล่งแสง (Light Emitting Diode) หรือ แอลอีดี (LED)แอลอีดี จัดอยู่ในจำพวกไดโอดชนิดไดโอดสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor Diode) ที่สามารถเปล่งแสงในช่วงสเปกตรัมแคบๆ สีของแสงที่เปล่งออกมากนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของสารกึ่งตัวนำที่ใช้เราอาจจะเพิ่งให้ความสนใจในสิ่งที่เรียกว่า แอลอีดีในช่วง 10–20 ปีมานี้เอง แต่ความจริงแล้ว LED ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดโดยนักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตมาตั้งแต่ปี 2450 ว่า เซมิคอนดักเตอร์จะเปล่งแสงออกมาเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน อย่างไรก็ตามแสงที่เปล่งออกมามีปริมาณน้อยมาก จึงทำให้เทคโนโลยีนี้ไม่ได้รับความสนใจมากนัก


การนำเทคโนโลยี LED มาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เริ่มต้นขึ้นเมื่อ นิก โฮโลยัก (NickHolonyak)นักวิจัยของ เจเนรัลอิเล็กทริค หรือ GE (General Electric Company) …

6 เคล็ดลับการออกแบบป้ายโฆษณา

รูปภาพ
6 เคล็ดลับการออกแบบป้ายโฆษณา
ทำยังไงดีนะ?! หากคุณได้รับงานจากลูกค้าโดยโจทย์คือ คุณต้องออกแบบป้ายสำหรับงานอีเว้นท์งานหนึ่ง โดยงานที่คุณออกแบบนั้น จะได้ขึ้นบิลบอร์ด รวมถึงป้ายขนาดเล็กๆ ทั่วเมือง สำหรับบางคนแค่คิดถึงสถานการณ์นั้น คุณก็เริ่มประหม่าแล้วเพราะไม่รู้จะเริ่มออกแบบงานยังไงดี ไม่ได้จบด้านการออกแบบมาด้วยสิ... วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆ เกี่ยวกับการออกแบบงานมาฝาก ผู้อ่านทุกๆ ท่านค่ะ ข้อแตกต่างสำคัญที่มีผลต่อการออกแบบคือ ขนาดและสัดส่วนชองงาน บางครั้งงานที่เราต้องออกแบบมีขนาดใหญ่กว่างานที่เราเคยทำ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสถานที่ติดตั้งงาน สีสันของชิ้นงาน รูปแบบตัวอักษร ค่าความแตกต่างของสีในงาน รวมถึงวัสดุที่ใช้ผลิตงาน ที่เราต้องคำนึงถึงอีกด้วย การตระหนักถึงเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ก่อนการออกแบบ จะช่วยให้คุณออกแบบงานที่ดีและเหมาะสมได้มากเลยทีเดียว

1. เริ่มต้นจาก ขนาดและสัดส่วนหลายๆ ครั้งที่งานจะมีขนาดใหญ่กว่างานอื่นๆ ที่คุณเคยออกแบบมา ลองนึกตามนะคะ การออกแบบนามบัตรทั่วๆ ไปมีขนาด 9 x 5 ซม. ป้ายกองโจรริมถนนขนาด 80 x 200 ซม. หรือป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่ 8 x 15 เมตรขึ้นไปขนาดและสัดส่วน ที่…